VVE en tuin: goed te weten

7 minuten leestijd

VVE en tuin: goed te weten

Een buitenruimte bij je woning, of dit nu een appartement, maisonnette, huis of flat is, geeft je de mogelijkheid om ook tijd buiten door te brengen. De wens voor de indeling van een buitenruimte kan per persoon sterk verschillen. Waar de één liever een onderhoudsvrije tuin heeft, wil de ander graag veel groen. Binnen een VvE moet je vaak met veel factoren en personen rekening houden bij het aanleggen of wijzigen van je buitenruimte. We nemen je mee in de basis. 

Aanpassingen aan je buitenruimte

Wanneer je bent aangesloten bij een VvE, kun je niet zomaar aanpassingen doen aan je tuin, balkon of dakterras. Dat geldt zowel wanneer het gaat om een privéruimte als wanneer het een gemeenschappelijke deel betreft. Wat je mogelijkheden, rechten en plichten als bewoner zijn, is grotendeels afhankelijk van wat in de splitsingsakte van jouw VvE is aangegeven. 

Gaat het om een privédeel? 

De mate waarin je volledig vrij bent om eigen keuzes te maken rondom eigen buitenruimte, kan per VvE sterk verschillen. Maar in alle gevallen ben je verplicht om je te houden aan de splitsingsakte. In aanleg, gebruik en onderhoud. Het kan zijn dat er binnen jouw VvE ook een huishoudelijk reglement geldt. Aandachtspunten die hierin kunnen staan:

 • Richtlijnen voor plaats van begroeiing.
  Moet de gevel vrij blijven? En is het toegestaan om planten te laten groeien in ‘losse’ aarde op de ondergrond?
 • Richtlijnen voor afmetingen en gewichten.
  De maximale hoogte en breedte van begroeiing of een maximaal gewicht voor planten(bakken) en bassins. 
 • Richtlijnen voor uniforme uitstraling. Mag je volledig zelf bepalen welk soort schuur of schutting je plaatst? Moet jouw plan door de VvE worden goedgekeurd? Of zijn alleen specifieke materialen en kleurstellingen toegestaan? 
 • Richtlijnen voor onderhoud. Denk bijvoorbeeld aan tijdig snoeien om overhangende takken te voorkomen. Maar ook in bredere zin aan het voorkomen van overwoekering en wildgroei. Deze richtlijn geldt om overlast en schade voor andere bewoners te voorkomen. 
 • Richtlijnen voor gebruik. Soms kan bepaald gebruik volgens de splitsingsakte verboden zijn. Denk bijvoorbeeld aan het stoken van een sfeervol vuurtje in een houtkachel. Of om grote objecten in de tuin te plaatsen.

Let op: hoewel een direct aangelegen balkon of tuin vaak onder privédeel valt, kúnnen deze delen volgens een splitsingsakte als gemeenschappelijk deel zijn aangewezen. En voor een gemeenschappelijk deel gelden andere regels.    

Gaat het om een gemeenschappelijk deel? 

Bij een gemeenschappelijke tuin of buitenruimte is de VvE verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. En anders dan bij bijvoorbeeld een technische installatie, kunnen bij een gedeelde buitenruimte meningen en persoonlijke voorkeuren sterker uiteenlopen. 

Inventariseer met je buren  

Wil je de gemeenschappelijke buitenruimte aanpassen of zoek je een nieuwe partij voor onderhoud? Inventariseer dan eerst de wensen en mogelijkheden binnen de VvE. Denk aan:

 1. Wat je samen minimaal verwacht van onderhoud. 
  Moet een gazon er op elk moment uitzien als een biljartlaken en moet de beukenhaag loodrecht zijn gesnoeid? Of is het voldoende dat er geen onkruid tussen de tegels groeit? 
 2. Of de huidige buitenruimte nog voldoet. 
  Met de jaren neemt de kans toe dat vervanging, herbestrating of reparatie nodig is. Ook sluit een verouderd tuinontwerp misschien niet helemaal meer aan bij de huidige tijd.   
 3. Welke financiële ruimte er is voor beheer, onderhoud of vernieuwing.
  Welke ruimte biedt het reservefonds of hoeveel kunnen én willen VvE-leden eventueel (extra) bijdragen?  
 4. Hoe elke bewoner van de gedeelde ruime gebruik maakt.
  Welk gebruik is wél, en welk gebruik is niet toegestaan? Denk bijvoorbeeld aan of een barbecue door een bewoner is toegestaan in de gemeenschappelijke tuin. Of dat er een feestje mag worden gegeven.

Denk vanuit een MJOP

Door ook het onderhoud van de buitenruimte in een MJOP (meerjarenonderhoudsplan) op te nemen, blijft de buitenruimte in goede staat en houd je grip op de kosten. Je weet dan immers al welke kosten er mogelijk aan gaan komen voor de buitenruimte en voorkomt onaangename verrassingen. 

Een nieuw ontwerp? Zorg daarbij dan ook voor een compleet beeld van noodzakelijk onderhoud (en kosten) in de jaren na aanleg.  Bij onderhoud gaat het namelijk om meer dan planten water geven. Denk aan snoeien, boomziektes verhelpen, terrasreiniging, onkruid verwijderen, (her)bestraten, nieuw beplanten of bijplanten. Nodig een expert in om een de huidige staat te beoordelen, een advies te geven en in de offerte ook beheer en onderhoud over meerdere jaren op te nemen.  

Meer weten? Bekijk ook deze blogs:

Comfortabel wonen: van MJOP naar DMJOP

5 valkuilen bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan 

Het reservefonds: 4 aandachtspunten 

De splitsingsakte wijzigen: 5 basisvragen en antwoorden

Reacties

Maak een account aan of log in om een reactie te plaatsen.

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Vivine

Dit artikel is opgesteld door Vivine. Heb je vragen, neem dan contact op.

Neem contact op